<div align="center"> <h1>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich</h1> <h3>Strona Główna Zespołu Szkół Rolniczych, znajdziesz tam wiele ciekawych informacji o szkole a także pobierzesz pliki potrzebne kandydatowi na ucznia naszej szkoły.</h3> <p>Zespół Szkół Rolniczych kaczki średnie</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.zsrkaczki.edu.pl" rel="nofollow">www.zsrkaczki.edu.pl</a></p> </div>